Spółki

Spółki krajowe

Sprzedaż gotowych spółek z o.o.

Posiadamy w sprzedaży ciągłej zarejestrowane na terenie Polski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które jeszcze nigdy nie prowadziły działalności. Spółki te są wpisane do KRS, mają nadany REGON i NIP, także działalność można rozpocząć już następnego dnia po jej zakupie. Posiadane przez nas spółki są wielobranżowe, o szerokim spektrum prowadzonej działalności: sprzedaż nieruchomości, detaliczna, hurtowa, przez Internet, działalność turystyczna i transportowa w kraju i za granicą, usługi reklamowe, public relations, ochroniarskie, pośrednictwo pracy i usług czy organizacja targów, wystaw itd.

Spółki z o.o. "szyte na miarę"

Pomożemy w wyborze optymalnego rozwiązania o określonej formie prawnej i stworzymy ją od podstaw. Posiadamy również spółki, które prowadziły wcześniejszą działalność gospodarczą o różnej sytuacji finansowej: przynoszące zyski z dobrą zdolnością kredytową i takie, które przyniosły straty.

Zakładanie Spółek Komandytowych

Pomagamy w rejestrowaniu spółek komandytowych, które są coraz częściej wybieranie przez polskich przedsiębiorców ze względu na szereg korzyści z nimi związanych. Spółka komandytowa pozwala unikać podwójnego opodatkowania poprzez składanie indywidualnych rozliczeń podatkowych przez każdego wspólnika. Do zalet spółki komandytowej należy również: brak wymogu minimalnego kapitału, możliwość wypłaty zaliczek na poczet zysku w trakcie roku obrotowego, rozliczanie dochodów i strat wspólników wraz ze stratami i dochodami z tytułu prowadzenia innych działalności oraz zobowiązania wobec wierzycieli tylko do wysokości kapitału zakładowego.

Spółki akcyjne

Oferujemy gotowe spółki akcyjne. Tworzymy nowe oraz pomagamy przekształcić pozostałe spółki prawa handlowego w spółki akcyjne. Pomagamy na każdym etapie: od przygotowania statusu spółki, zebrania wymaganej dokumentacji, aż po niezbędne zgłoszenia i rejestrację.

Spółki zagraniczne

Sprzedaż gotowych spółek w Niemczech

Prowadzimy ciągłą sprzedaż gotowych spółek UG i Gmbh zarejestrowanych w niemieckim rejestrze handlowym (HRB), posiadających unijny numer NIP, siedzibę, rachunek bankowy oraz umocowane biuro rachunkowe do prowadzenia rozliczeń podatkowych. Sprzedaż gotowej spółki odbywa się poprzez przeniesienie własności udziałów w spółce przed niemieckim notariuszem. Spółka może prowadzić działalność dzień po zakupie.

Zakładanie spółek GmbH i UG w Niemczech

Udzielamy pomocy przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech. Spółę UG można założyć już przy kapitale zakładowym 1€, ale w praktyce minimum wynosi 300€. Warunkiem założenia spółki UG w Niemczech jest zobowiązanie wspólników, że kapitał spółki będzie każdego roku powiększany z odpisów od zysków do podziału. Po osiągnięciu kapitału zakładowego w wysokości 25000€ spółka UG może zostać przekształcona w spółkę Gmbh. W ramach naszych usług przygotowujemy umowę spółki, dokumenty niezbędne do jej rejestracji, zatwierdzenia nazwy, zgłoszenia do rejestru HRB, ewidencji gospodarczej i urzędu skarbowego. Zakładamy także rachunek bankowy. Udostępniamy siedzibę rejestracji spółki (Virtual Office). Zapewniamy usługi księgowe i prawne.

Zakładanie spółek w Europie, USA oraz w rajach podatkowych

Oferujemy gotowe, indywidualne rozwiązania i pomagamy w założeniu spółki w Bułgarii, Czechach, na Słowacji i Łotwie. W przypadku spółek, których właściciele nie są amerykańskimi rezydentami, a dochód generują poza terytorium Stanów Zjednoczonych, pomagamy w rejestracji spółki LLC w Delaware (USA), która pozwala na uniknięcie płacenia podatku dochodowego w USA. Dzięki współpracy z naszymi zagranicznymi partnerami pomagamy założyć spółkę w Liechtensteinie i na Gibraltarze.

Spółki na Cyprze i w Zjednoczonych Emirtach Arabskich UAE

Na Cyprze obowiązuje najniższa stawka podatkowego (10%) w całej Unii Europejskiej oraz inne preferencje podatkowe: brak podatku od wypłaty należności licencyjnych przez podmioty cypryjskie na rzecz zagranicznych licencjodawców, brak podatku związanego z wypłatą dywidend pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład holdingu, unikanie podwójnego opodatkowania, inne zwolnienia przewidziane w dyrektywach unijnych. To wszystko czyni z Cypru atrakcyjną siedzibę holdingu, który ma spółki na terenie Europy.
Natomiast w Zjednoczonych Emiratach Arabskich rejestrujemy spółki typu offshore, które nie płacą podatków.

Zakładanie spółek na Gibraltarze

Gibraltar świetnie sprawdza się jako siedziba spółek holdingowych. Do najważniejszych zalet tego rozwiązania należy 10% stawka podatku dochodowego naliczana od dochodów uzyskanych na Gibraltarze oraz 0% stawka naliczana od dochodów uzyskanych poza jego terytorium. Na Gibraltarze nie obowiązuje także podatek VAT. Zakładane na Gibraltarze spółki NRC (no resident company) pozwalają na zachowanie pełnej anonimowości poprzez ustalanie dyrektora nominalnego, który będzie wykazywany w rejestrach handlowych. W przypadku działalności prowadzonej poza Gibraltarem obowiązuje rachunkowość uproszczona. Kapitał minimalny dla spółki typu offshore wynosi 100 GBP.

Fundacje prywatne

Nie przewidziane w polskim pawie fundacje prywatne pozwalają na planowanie przyszłości dla majątku. Posiadają osobowość prawną i mogą posiadać majątek. Fundacja prywatna działa na podobnych zasadach do spółki, ale nie posiada członków ani udziałowców. Z naszej strony pomagamy w założeniu i późniejszym administrowaniu fundacji prywatnej za granicą. Oferujemy doradztwo w zakresie zarządzania, czerpania zysków, optymalizacji podatkowej i unikania płacenia podatku od spadku i darowizn.