Nasze oferty

Przekształcenia podmiotów gospodarczych

Pomagamy twojemu przedsięwzięciu zmienić strukturę prawną. Przekształcamy jednoosobowe działalności gospodarcze w spółki jawne, spółki osobowe w spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjne). Ponadto tworzymy podmioty gospodarcze w formie spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych oraz konstrukcje oparte na udziale spółek kapitałowych w spółkach osobowych. Sporządzamy niezbędną dokumentację oraz koordynujemy cały proces rejestracji.

Łączenie spółek osobowych
i kapitałowych

Zajmujemy się łączeniem dowolnych podmiotów gospodarczych poprzez utworzenie nowej spółki lub przeniesienia majątku na spółkę już istniejącą, w celu m.in. koncentracji kapitału, zwiększenia efektywności i zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności. Sporządzamy niezbędną dokumentację oraz koordynujemy cały proces rejestracji.

Przejęcia firm
i wykup zadłużonych spółek

Pomagamy w przejęciu lub zakupie firm, znaku towarowego, udziałów, akcji i aktywów. Wyszukujemy firmy do przejęcia na podstawie kryteriów przedstawionych przez naszych klientów. Oferujemy pomoc w wykupie spółek w ciężkiej sytuacji finansowej. Prowadzimy negocjacje z wierzycielami oraz pomagamy w restrukturyzacji, wymianie zarządu i podziale firmy na mniejsze przedsiębiorstwa i przygotowujemy je do odsprzedaży.

Wykup wierzytelności
na zlecenie

Zajmujemy się wykupem wierzytelności masowych, konsumenckich i korporacyjnych niewindykowanych i po windykacji komorniczej. Prowadzimy monitoring wierzytelności oraz szukamy dalszych klientów do ich odsprzedaży. W przypadku wykupu wierzytelności trudnych stosujemy indywidualne, niestandardowe podejście i adekwatne do tego nakłady pracy.

Usługi przedstawicielskie
za granicą

Obsługujemy podmioty gospodarcze zarejestrowane poza Polską, zakładane nie tylko za naszym pośrednictwem. Współpracujemy z doświadczonymi prawnikami, księgowymi, menedżerami i biegłymi rezydentami. Zajmujemy się rejestracją spółek i pozyskujemy miejsca na siedziby zakładanych przez nas firm. Zapewniamy usługi rachunkowe i doradztwo prawne. Pośredniczymy pomiędzy wspólnikami a osobami bezpośrednio zarządzającymi spółką oraz w usługach bankowych. Oferujemy rozwiązania obniżające podatki.

Projektowanie prawnych rozwiązań biznesowych

Prowadzimy postępowania upadłościowe i naprawcze. Pomagamy zabezpieczać majątek przed wierzycielami oraz proponujemy rozwiązania prawne mające na celu ochronę majątku naszych klientów.

Windykacja
w Niemczech

We współpracy z Kancelarią Radców Prawnych i Adwokatów w Berlinie szybko i skutecznie pomagamy w odzyskaniu należności w Niemczech w imieniu naszych klientów. Zajmujemy się windykacją polubowną, przed sądową oraz prowadzoną przed sądem w Niemczech. Pomagamy w poszukiwaniu majątku dłużnika. Zapewniamy komunikację w języku polskim i niemieckim. Kompletujemy niezbędne dokumenty i prowadzimy nadzór nad windykacją.