FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Jak założyć spółkę w Niemczech?

Posiadanie spółki zarejestrowanej na terenie Niemiec pozwala na łatwiejszy dostęp do rynku europejskiego i funduszy unijnych. Ponadto Niemcy mają o wiele wyższą kwotę wolną od podatku dochodowego (8.652€) niż ta obowiązująca w Polsce, a poza tym nie ma obowiązku opłacania ubezpieczenia zdrowotnego i składek ZUS. 
W ramach naszych usług oferujemy gotowe zarejestrowane spółki oraz zakładanie spółek na terenie Niemiec. Zajmujemy się kompletowaniem niezbędnych dokumentów do zarejestrowania spółki, przygotowaniem umowy, załatwiamy wszelkie formalności. Zapewniamy tłumacza. Pomagamy w założeniu konta bankowego, uzyskaniu numeru podatkowego i numeru VAT UE. Zarejestrowanie spółki odbywa się w Berlinie w czasie jednego spotkania. Najczęściej rejestrowaną spółką w Niemczech jest spółka UG i GmbH, ale pomagamy również w tworzeniu innych konstrukcji prawnych, takich jak spółki komandytowe GmbH & Co. KG czy spółki akcyjne AG. Pomagamy także w wyborze optymalnego rozwiązania dla twojej działalności. 

Spółka w Niemczech a zwrot VAT
Częste kontrole podmiotów starających się o zwrot podatku VAT prowadzone przez polskie Urzędy Skarbowe potrafią zachwiać płynność finansową przedsiębiorstw zajmującym się eksportem towarów z Polski do krajów Unii Europejskiej. Posiadanie spółki na terenie Niemiec pozwala na uniknięcie podatku VAT przy zakupie i sprzedaży produktów, co w znacznym stopniu zwiększa stabilność finansową przedsiębiorstwa i ułatwia jego funkcjonowanie.
Spółka w Niemczech a podatek VAT
Posiadanie spółki w Niemczech pozwala na uniknięcie sankcji podatkowych nakładanych na nabywcę towarów, w przypadku niezapłacenia podatku VAT przez sprzedawcę, czyli de facto pomaga ominąć tzw. solidarną odpowiedzialność podatkową, wprowadzoną w 2014 jako nowela ustawy o podatku VAT. Ponadto rejestrując spółkę w Niemczech mamy możliwość fakturowania usług wykonywanych w Polsce bez naliczania podatku VAT, co pozwala na oferowanie niższych cen i zyskania przewag nad konkurencją.
Jaka jest odpowiedzialność cywilna wspólników spółki GmbH w Niemczech ?

Ogólnie rzecz biorąc wspólnicy spółki GmbH odpowiadają wobec swoich wierzycieli całym majątkiem spółki, ale nie odpowiadają majątkiem prywatnym. Jest jednak kilka wyjątków:
– naruszenie prawa o spółce GmbH, a zwłaszcza: ukrywanie majątku spółki przed wierzycielami, likwidacja działalności bez zachowania odpowiednich procedur, wycofanie kapitału własnego z naruszeniem przepisów o spółce,
– naruszenia przez członków zarządu swoich obowiązków jako kierownika przedsiębiorstwa,
– niezgłoszenie upadłości w chwili upadłości spółki,
– w przypadku osobistego zabezpieczenia zobowiązań spółki, np. przez poręcznie lub przystąpienie do długu, 
– dokonywanie płatności na rzecz spółki, 
– wycofanie aktywów i wartości pieniężnych na rzecz wspólników spółki. 

Czy warto inwestować w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (UAE)?
Zachęcamy do rozważenia oferty założenia spółki w specjalnej strefie ekonomicznej RAK, w której nie płaci się podatku dochodowego od działalności spółki, osób fizycznych i podatku od zysków kapitałowych. Polska posiada umowę z ZEA o unikaniu podwójnego opodatkowania, ale nie ma umowy o wymianie informacji podatkowej. Rachunek bankowy spółki może zostać otwarty na całym świecie, a kapitał bez ograniczeń może być transferowany na cały świat, w dowolnej walucie.
Niemiecka spółka GmbH jako komplementariusz spółki komandytowej Gmbh & Co. KG
W tym rozwiązaniu spółka GmbH opodatkowana jest jako spółka kapitałowa, natomiast cała spółka podlega opodatkowaniu jako spółka komandytowa. Pozwala to na płacenie podatku przez spółkę tylko od prowadzonej przez nią działalności, natomiast straty i zyski podlegają osobistej stawce podatku dochodowego wspólników, pomiędzy których są one dzielone. Umożliwia to najniższe obciążenie podatkowe wspólników, którzy są osobami fizycznymi. Ponadto odpowiedzialność wspólników takiej spółki wobec wierzycieli ogranicza się do wielkości kapitału zakładowego spółki GmbH.
Zakładanie firmy w Niemczech

Procedury zakładania firmy w Niemczech są stosunkowo proste i przejrzyste i przypominają te obowiązujące w Polsce. 
Na początek należy zgłosić się w odpowiednim urzędzie w celu wyrażenia chęci prowadzenia działalności gospodarczej oraz przystąpić do ubezpieczenia społecznego. Kolejnym krokiem jest rejestracja w Urzędzie Finansowym. Od tej chwili osoba fizyczna może prowadzić swoją działalność.
W przypadku chęci założenia w Niemczech spółki (UG lub GmbH) niezbędne będzie przygotowanie umowy spółki w formie aktu notarialnego, zatwierdzenie nazwy spółki przez Izbę Gospodarczą (IHK), uzyskanie wpisu do rejestru sądowego, a następnie zgłoszenie spółki w lokalnej ewidencji działalności. Następnie wystarczy rejestracja w Urzędzie Finansowym i można prowadzić działalność w ramach niemieckiej spółki. 
Skorzystaj z naszej pomocy przy zakładaniu działalności w Niemczech. Zarezerwujemy termin u niemieckiego notariusza, w celu sporządzenia umowy spółki. Będziemy uważnie śledzić cały proces rejestracji spółki. Pomożemy w założeniu rachunku bankowego spółki, zawarciu umowy z biurem rachunkowym i zapewnimy siedzibę spółki (Virtual Office). Pomagamy w znalezieniu tłumacza, także całość może odbywać się w języku polskim.

Co jest potrzebne do założenia niemieckiej spółki GmbH?

Do założenia spółki GmbH w Niemczech potrzebny jest minimalny kapitał zakładowy, który wynosi 25000 €, ale do zgłoszenia i rejestracji spółki niezbędna jest wpłata połowy tej kwoty. 
Nazwa firmy musi zostać zatwierdzona przez IHK (Niemiecką Izba Przemysłowo-Handlowa). Spółka musi zostać zgłoszona do rejestru HRB i urzędu skarbowego, przedmiot działalności spółki powinien zostać wpisany do ewidencji gospodarczej. Ponadto należy posiadać rachunek bankowy oraz siedzibę spółki. 
Sama umowa spółki musi zostać podpisana przez wszystkich wspólników (ewentualnie przez upoważnionego notarialnie pełnomocnika) i poświadczona notarialnie. Musi także zawierać minimum treści wymaganej w ustawie o spółkach GmbH. 
Na etapie tworzenia spółki GmbH należy wyznaczyć zarządcę, który będzie reprezentował niemiecką spółkę. 
Osobowość prawną spółka GmbH uzyskuje z chwilą wpisu do rejestru handlowego.

Korzyści z posiadania firmy w Niemczech?

Założenie spółki to optymalne rozwiązanie dla przedsiębiorców działających na rynku niemieckim. Poza tym pozwala to na skorzystanie z ulg, które niedostępne są dla polskich spółek oraz wyższej niż w Polsce kwoty wolnej od podatku (8.652 € w 2017 roku). Łatwiejsze jest również pozyskanie funduszy unijnych. Ponadto możemy liczyć na bezpłatne szkolenia dla pracowników, w tym kursy języka niemieckiego. Kolejnymi ułatwieniami jest prostsze rozliczanie samochodu służbowego i podatku VAT od jego zakupu.

Jak szybko po zakupie gotowej spółki z o.o. można rozpocząć prowadzenie działalności?

W przypadku gotowych, zarejestrowanych spółek działalność możemy rozpocząć praktycznie natychmiast. W praktyce po zakupie gotowej spółki należy przenieść udziały, wybrać zarząd, zgłosić zmiany do KRS i wówczas można już wystawiać pierwsze faktury. 

Jakie podatki płaci spółka komandytowa?
Spółka komandytowa nie płaci podatku dochodowego (nie jest płatnikiem CIT i PIT), tylko podatek VAT od towarów i usług (jeśli jest płatnikiem VAT). Podatek dochodowy jest rozliczany odrębnie przez komplementariuszy i komandytariuszy spółki.
Jakie są koszty założenia spółki komandytowej?
Na koszty założenia spółki komandytowej składają się koszty zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego, koszty wypisów i potwierdzenia podpisów, co wyniesie około 400-500 PLN, w zależności od stawki notariusza. Do tego dochodzi 1000 PLN kosztów wpisu do KRS i ogłoszenia w Monitorze Sądowym. Do tego dochodzi nasza prowizja, która zależy od stopnia skomplikowania i ilości pracy związanej z założeniem spółki, która wynosi 1000-2000 PLN.
Jak długo trwa założenie spółki z o.o.?
Zazwyczaj cały proces, jeśli przebiega on prawidłowo zajmuje około 4-6 tygodni, z czego samo zarejestrowanie spółki z o.o. przez sąd trwa około 3 tygodni. Wcześniej należy zawrzeć umowę spółki w formie aktu notarialnego, a następnie z przygotowanymi dokumentami (wypis i potwierdzone wzory podpisów członków zarządu) złożyć wniosek o rejestrację. W międzyczasie spółka działa jako spółka z o.o. w organizacji. W przypadku błędów może to potrwać dłużej, dlatego zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy w tym zakresie.
Spółka s.r.o. w Czechach
Spółka s.r.o. jest najprostszą, a przez to najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności w Czechach. Zawiązuje ją od jednego do maks. 50 wspólników, którzy mogą być zarówno osobami prawnymi, jak i fizycznymi, a minimalny kapitał zakładowy to 1 CZK. 
Spółka s.r.o na Słowacji

Spółka s.r.o. jest najprostszą, a przez to najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności na Słowacji. Może zostać zawiązana przez jednego lub większą liczbę wspólników, którzy mogą być zarówno osobami prawnymi, jak i fizycznymi. Minimalny kapitał zakładowy to 5000 €. 
Korzyści z posiadania spółki na terenie Słowacji:
– ulgi i zwolnienia podatkowe
– brak podatku od dywidend 
– podatek CIT – 22%,
– umowa z Polską o unikaniu podwójnego opodatkowania,
– ogólnie bardziej sprzyjające i przyjazne warunki prowadzenia działalności, 
– w przypadku spółek jednoosobowych – decyzje podejmowane bez konieczności zwoływania walnego zgromadzenia. 
– za zobowiązania spółka odpowiada tylko do wysokości kapitału.

Niemiecka spółka GmbH czy spółka UG, którą wybrać?

Spółka UG jest szczególną formą spółki GmbH. Przepisy pozwalają na zarejestrowanie spółki UG już od 1€ kapitału. W przypadku tej formy działalności ograniczona jest wypłata zysków rocznych, a konieczne jest tworzenie rezerwy na kapitał zakładowy (w wysokości 25% zysku). Po podwyższeniu kapitału spółki UG do 25000 €, można przekształcić ją w spółkę GmbH, lub pozostawić ją w dotychczasowej formie prawnej, ale bez wymienionych powyżej obostrzeń. 
Spółkę GmbH można zarejestrować przy minimalnym kapitale 25000 €, a maksymalnie połowę tej kwoty mogą stanowić wkłady rzeczowe (aporty). Spółka odpowiada wobec wierzycieli całym swoim majątkiem w sposób nieograniczony. Wspólnicy nie odpowiadają przed wierzycielami prywatnym majątkiem, z kilkoma wyjątkami: gdy zabezpieczyli działania spółki osobistym majątkiem lub bezpodstawnie wzbogacają się kosztem spółki naruszając prawo o spółach. 

Spółki niemieckie - rodzaje

Spółka UG (beschränkterhaftung) – forma spółki z o.o., minimalny kapitał założycielski wynosi 1€, ale w praktyce rejestrowane są spółki od 300€. Kapitał zakładowy należy każdego roku powiększać o kwotę stanowiącą 25% zysków spółki. Po osiągnięciu kapitału 25000€ może zostać przekształcona w spółkę GmbH. Do założenia spółki UG konieczne jest sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego i opinia Izby Handlowej. Niemiecka spółka UG może mieć jednego lub więcej wspólników. Za zobowiązania odpowiada zarząd jedno- lub wieloosobowy. W przypadku spółki UG przepisy dotyczące prowadzenia spraw spółki są te same co w przypadku spółki GmbH.

 

Spółka GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung ) – spółka z o.o., o minimalnym kapitale założycielskim wynoszącym 25000€. Spółka GmbH Posiada osobowość prawną, a jej sprawami kieruje jedno- lub wieloosobowy zarząd. Niemiecka spółka GmbH musi zostać wpisana do rejestru sądowego. Do organów spółki GmbH należą: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

Spółka AG (Aktiengesellschaft) – niemiecka spółka akcyjna, zakładania w przypadku realizacji większych przedsięwzięć gospodarczych. Powoływanie spółek AG jest całościowo uregulowane w przepisach prawa niemieckiego. Posiada osobowość prawną. Jako że jest spółką prawa handlowego to podlega przepisom ustawy o spółkach handlowych. Odpowiedzialność zobowiązań ograniczona jest do majątku spółki. Minimalny kapitał założycielski spółki AG wynosi 50000€ i tworzony jest poprzez objęcie akcji przez założycieli w zamian za ich wkłady. 
Po zebraniu kapitału zakładowego odpowiedniej wysokości, złożeniu sprawozdania założycielskiego, powołaniu Rady Nadzorczej i otrzymaniu pozytywnej opinii Izby Handlowej następuje wpis do rejestru. Po rejestracji przez sąd spółka AG uzyskuje osobowość prawną i może emitować akcje. 
Do organów niemieckiej spółki AG należą: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Akcjonariusze spółki AG ponoszą ryzyko do wysokości wniesionego kapitału akcyjnego i nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Osiągane zyski mają postaci dywidend.